Nieuwe Europese Uitvoeringsverordening Afrikaanse Varkenspest (AVP)


Om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest door in het wild levende varkens te voorkomen, zijn goed gecoördineerde maatregelen van de lidstaten van cruciaal belang.


Om deze een meer uniforme en toetsbare inhoud te geven, voorziet deze verordening in een verplichting voor de lidstaten om nationale actieplannen voor in het wild levende varkens op te stellen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest in de Unie te voorkomen.


Preventieve maatregelen en coördinatie van nationale actieplannen


De lidstaten moeten zorgen voor een gecoördineerde en consistente aanpak in nationale actieplannen. Bij de minimumeisen voor de nationale actieplannen moet rekening worden gehouden met het wetenschappelijk advies van de EFSA, met name over preventieve maatregelen om het bestand aan wilde zwijnen vóór de insleep van die ziekte uit te dunnen en te stabiliseren, over passieve bewaking en over biobeveiligingsmaatregelen tijdens de jacht op in het wild levende varkens. Deze nationale actieplannen en de jaarlijkse resultaten van de uitvoering ervan moeten aan de Commissie en de andere lidstaten worden voorgelegd.


Educatie en risicobeperking


Daarnaast moeten de lidstaten zorgen voor educatie van betrokkenen, waaronder organisatoren van jachtreizen en jagers, om de verspreidingsrisico’s van AVP zo veel mogelijk te beperken. Wij zijn voornemens om de Rijksoverheid behulpzaam te zijn bij het uitwerken van de vereiste plannen en het verzorgen van educatie op dit gebied aan onze leden.


Het bericht Nieuwe Europese Uitvoeringsverordening Afrikaanse Varkenspest (AVP) verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 26-05-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.